Tilasuunnitelmia

Luonnokset tilankäytöstä (sali & luokka)








Värimalleja isoon (sali) ja pieneen (luokka) opetustilaan: