Tilasuunnitelmia

Luonnokset tilankäytöstä (sali & luokka)
Värimalleja isoon (sali) ja pieneen (luokka) opetustilaan: