Lähtökohtia

Koska kyseessä on molemmille yhteisopettajuuteen lähtevälle opettajalle uusi toimintatapa, ei tarkkoja toiminnan muotoja voi tietysti vielä olla selvilläkään. Alla kuitenkin lähtökohtaisia ajatuksia, joihin tilan suunnittelu ja aikanaan toiminta nojautuu:
 
 • Kyseessä ei ole yhdysluokka, kyseessä on kahden luokan tiivis yhteistyö.
 • Tilassa toimivat luokat ovat tarkoituksella eri luokka-asteilta. Tarkoituksena on mahdollistaa joustava yhteistyö yli luokka-asterajojen.
 • Tavoitteena on luoda tilassa toimivien kahden ryhmän välille tiivis yhteisö, jossa luokkarajat eivät ole tavanomaisen tiukat.
 • Kummallakaan luokalla ei ole omaa tilaa, tilat jaetaan aina tarkoituksenmukaisesti. 
 • Opettajilla ei ole henkilökohtaista työpistettä, kaikki tilat jaetaan tässäkin suhteessa tilanteen ja tarpeen mukaan.
 • Tilaan ei tuoda reppuja lainkaan, oppilailla on kaappitilaa omia tavaroita varten.
 • Tilaan ei tule ainuttakaan liitutaulua, muutama siirrettävä tussitaulu kylläkin sähköisten taulujen lisäksi.
 • Pyrkimyksenä on luoda ympäristö, jossa oppijalla on aktiivinen rooli ja päivän aikana opiskellaan erilaisissa tiloissa ja ryhmissä.
 • Työtavassa korostuu projektikeskeisyys, itseohjautuvuus sekä urakkaluonteisuus ja oppilaan mahdollisuus vaikuttaa omaan opiskeluunsa aiempaa enemmän.
 • Tilassa toimivien luokkien ja opettajien osalta toiminnassa painottu tieto- ja viestintäteknologinen orientaatio.
 • Tilan AV-varustus on ajanmukainen, ja tilaa käytetään myös demotilana, koulutustilana ja eräänlaisena kokeiluna muuntuvasta yhteisopettajuustilasta.
 • Tilan suunnittelua, varustamista ja aikanaan toimintaa dokumentoidaan, jotta samalla voidaaan saattaa helposti nähtäväksi yksi malli toimia.
 • Tilassa toimivien opetusharjoittelijoiden odotetaan harjoittelujaksosta riippuen toteuttavan ainakin osittain samankaltaista yhteisopettajuutta.