sunnuntai 20. marraskuuta 2016

Oppimisympäristö- ja yhteis/pariopettajuushanke Tampereen Norssilla


Tampereen yliopiston normaalikoululla on oppimisympäristö- ja pariopettajuusmalli, jossa suunnitellaan ja toteutetaan uusi moderni oppimisympäristö laajaa kahden opettajan ja heidän 5. ja 6. luokan yhteistyötä ajatellen. Noin 210 neliömetrin tila varustetaan hyvällä TVT - ja AV-tekniikalla ja tarkoitukseen sopivilla erilaisilla kalusteilla. Oppimisympäristön nimenä toimii KAKS10 56.

Uusi tila toimii päivisin kahden luokan kotipesänä, jossa kehitetään arkikäytänteitä ja pedagogiikkaa. Sen lisäksi oppimisympäristöä käytetään kokeilu- ja kehitystoimintaan sekä ohjauksiin, kokouksiin ja koulutustapahtumiin.

TVT-varustelun ja kokeilutoiminnan sekä pedagogisen kehittämisen merkeissä olemme kiinnostuneita samassa hengessä toimivista yhteistyötahoista. Hankkeen esittelytilaisuuksien, verkkomateriaalien ja laajojen sidosryhmäkontaktien sekä tiloissa toteutettavan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kautta yhteistyökumppanit ja käyttämämme ratkaisut tulevat saamaan runsaasti näkyvyyttä. Tässä vaiheessa mukana olevat kumppanit Yhteistyössä mukana -sivulta.


Oppimisympäristön suunnittelusta vastaavat lehtorit Mikko Horila ja Tuomo Tammi. Molemmat opettajat ovat kokeneita opettajia, opettajankouluttajia ja TVT-asiantuntijoita. He ovat olleet mukana aiemmin lukuisissa kokeilu- ja kehityshankkeissa ja yhteistyöverkostoissa.

Yhteistyökumppaneita otetaan mukaan sekä tekniikan että tilavarustelun rintamalla.

Mikko Horila, mikko.horila@uta.fi
Tuomo Tammi, tuomo.tammi@uta.fi